Hans Janssen



Harbinger of spring / Lentekriebels
© 2017 Hans Janssen

Viewer -- change the resolution or background color.


Het werk van Hans Jansen gaat over mannen, maar dan ook uitsluitend over mannen. Zelden vindt hij een naaktstudie van een man in een galerie en als er één is, dan is de man zelden in zijn volle glorie weergegeven, de man zoals hij werkelijk is.
Studios of Hans Janssen

View database entry

Forums  |  Database  |  Artist List  |  Awards  |  Registration  |  Email  |  FAQ  |  Galleries  |  Directory  |  News  |  Home




Edit