Miklos Barath bm4art29c0ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS / PERMANENT EXHIBITION
© 2018 Miklos Barath bm4art29c0

Viewer -- change the resolution or background color.


C U R R I C U L U M V I T A E

(HUN) Megszülettem, aztán felcseperedtem. Ilyen-olyan hatások értek. Némi iskolát is elvégeztem; nem túl sokat, nem túl keveset. Értek ehhez-ahhoz. Sikeres vagyok picit, javarészt nem. Érdekel az önmegvalósítás. Szeretem a művészetet, az alkotás folyamatát; olyankor megszabadulok a környezeti problémáktól, gátlásoktól; erre mostanában jöttem rá. (Jó lesz fegyverként használni.) Hajlamos vagyok a büszkeségre, a 'negatívumokat másokban keresés'-re, de tudom, ezeket el kell hagynom. - Nem gondolok magamról semmit.

2001. augusztus 23.


(ENG) I was born and then developed, formed by a variety of influences. Completed some schooling: not too much and not too little. Jack-of-all-trades, a bit-successful, much-not. Self realization is an interest of mine. I like art, the process of creating something. At times like that I rise above everyday problems and my own hang-ups. This is a recent discovery. (I'll tuck it away, a potential weapon.) I tend toward self pride, sitting in judgment of others, but I know this part of me I must leave behind, and think nothing of myself.

23 August 2001


(GER) Ich bin geboren und dann bin ich aufgewachsen. Ich wurde von diesen und jenen beeinflusst. Ich habe manche Schulen absolviert; nicht sehr viele, nicht sehr wenige. Ich bin in manchen Dingen gut. Ich bin ein weinig erfolgreich, grösstenteils nicht. Mich interessiert die Selbstverwirklichung. Ich liebe die Kunst, den Verlauf des Schaffens; dann werde ich von allen umgebenden Problemen, von Hemmungen frei; darauf bin ich neulich gekommen. (Es wird eine gute Waffe in der Zukunft sein.) Ich neige zum Stolz und dazu, das Negative in anderen zu suchen, aber ich weiss, ich muss diese lassen. - Ich denke nichts von mir.

23. August 2001.


A S S Z O C I Á C I Ó I M / M Y A S S O C I A T I O N S :

1997 - 2002 (részletek / details)Művészet, szabadszellem, látásmód.
Art, free mind, point of view.

A művészet mindig a tökéleteset keresi; talál valamit, azt hiszi elérte, lebeg benne, majd rájön, hogy mégsem, és továbbáll.
Art is always seeking perfection; finds something and assigns perfection to it, tries it on and tastes it, realizing its mistake, moves on and continues the search.

Környezet és önmagam viszonya a liberális hozzáállásommal. A feleletet kell megtalálnom, ha tartom az összetevőket. Világlátásom a legfőbb kritérium (és ösztönző). Felettes énemnek nagyobb parancsolója, mint a közvetlen interakció, de persze sokszor győzedelmeskedik az utóbbi. Elvekért él az ember.
The relationship between myself, my surroundings and my liberal approach. I must find the answer given these components. My world-view is the ruling criteria and motivator. The higher self is ruled by this more often than direct interaction - yet the latter wins frequently. Man lives for principles, after all.

Nem gond ám, ha emelik az Internetköltséget, majd emigrálok külföldre, hogy érvényesítsem a digitális szabadságjogaimat.
It's not a problem if internet costs increase; I'll simply immigrate to affirm my digital freedom.

Hát persze, amikor itt megyek körbe, érzékszerveim szívják be azt, amitől abban a pillanatban el is határolódom.
When I just spin in circles, my sensors are absorbing all that I'm trying to separate myself from at that very moment.

Ha nő, rúzst tesz a szájára - szociokulturális megfelelésként. Hangsúlyozza a nemi szerepét - ha az Isten nem áldotta meg elég jelleggel.
If a woman applies lipstick as a social statement - she's emphasizing her sexual role - as though God hadn't blessed her with enough character.

Itt ezek a napok mennek, és félek, egyszer csak eljutnak valahová. Addig nagyjából egyneműeknek látszanak. Interakcióimmal statikus vagyok. Ez annyira zavar, amennyire nem.
The days here are marching on, and I fear one day they'll arrive somewhere. Until then they appear fairly unanimous. I'm static with my interactions, and this bothers me at least as much as it doesn't.

A tehén is csak azt érzi, hogy rossz az orrának, ha a kerítéshez nyomja; képtelen felismerni a helyzetet, hogy ugyanis a kerítésben áram van.
The cow can only sense the discomfort it feels pressing its nose against the fence; it is unable to comprehend the situation - that the fence is electrified.

Föld és ég, horizont, kevés talajfodrozódás, nem történik semmi. A nap vörösben ragyog, éles szem-fény-árnyék. Aszott meleg egyedüllét, a világmindenség súlyával vívódva, mit is hozzon a lét. Égörvény, test egyesül, befogad-kitaszít, csillaggá válik. Örök vándorlásban a galaxisok végtelenjében. Mindannyian együtt, külön-külön.
Earth and sky, horizon, slightly uneven landscape, nothing's happening. The sun shines in crimson hues, sharp eye, views and shadows. Scraggy, hot and humid isolation, struggling with the weight of the universe - what could existence provide? An undercurrent in the sky, substance unites, accepting-rejecting, becomes a star. An endless journey in infinite galaxies, all together yet alone.

Oroszlán nézi a kerítést Afrikában, és nem érti az egészet.
The lion observes a fence in Africa, but comprehends it not.

A történet ott kezdődött, hogy ráeszmélt önmagára. Hirtelen végfutott az agyán, itt be is kellene fejezni. De nem! Körbenézett, látott ezt-azt - mennél többet vizsgálta a környezetet, jött rá, hozzájuk tartozik. Akkor viszont alkalmazkodnia kell. - A temetésére el is mentek sokan.
The story began when he comprehended himself. As a flicker, the thought ran through his brain - perhaps here is where all should end. But no! Looking around, seeing this-and-that, the longer he observed the surroundings, the more he realized that he belonged among them. BUT THEN HE MUST CONFORM. Many attended the funeral.

Nem értem, miért keresem a hűtőben a magnómat!?...
I can't really understand why I'm looking for my recorder in the fridgerator!?...

Megtaláltam az evést, mint önkifejezési formát. Híztam is közel tíz kilót.
I've discovered food as my form of self expression. As a result, I've gained nearly 20 pounds.

Jönnek idegesítő emberek; ha meg nem, akkor ott a lehetősége.
Some irritating people come along in one's life... and if not, well... there's always the potential that they will.

Mindig csak egérutat szeretnék nyerni. A túlélés érdekel. Örülök, ha az adott pillanat nyugodt, ideges vagyok, ha nem, és félek a jövőtől.
I'm looking only for an escape route at all times. My interest is survival. If a given moment is peaceful, I'm happy - and nervous if it is not - and all the time fearing the future.

Undorodom, és egyesekkel írom tele a telefonom.
I'm disgusted to the point of nausea... so I keep pressing '1' until the screen of my mobil is covered.

Fázom, ideges vagyok, nincs étvágyam és semmire sem tudok figyelni.
I'm cold, nervous, have no appetite and I can't concentrate.

A boldogtalanság az életemnek szerves része; boldogságom alapja.
Misery is an integral part of my life; in fact, it is the base of my happiness.

Minden hiteltelen - és ha bármi másra gondolok, elálmosodom.
Everything seems invalid to me... and if I think of anything else, I feel sleepy.


VISSZAIGAZOLÁS / ACKNOWLEDGEMENT

Legyél igényes belülről is! - Bár a második vizualitásban láttam némi érdeklődést. Érez valamit, ami nem hagyja nyugodni. Szeretné ahhoz képest meghatározni magát. Keresi a negatív pontokat - gondolom a pesszimista hozzáállásommal. Sikerként könyvelem el. Vannak zavaró, nehezítő körülmények, de azokhoz alkalmazkodnom kell. Keresem a helyes kommunikációs formát. Talán tökélyre sosem jutok (logikusan). Előreviheti a dolgaimat, megbecsültségemet. Most a negatív mezőben vagyok, antianyagban. Bekerültem a tudatukba, és ez is valami. Kíváncsiságukra játszom; a magamét próbálom elrejteni.
Set high standards for your inner self! - I saw some interest in the second visualization. She feels something, that won't let her rest. She would like to use it as a mark to measure herself against. She's looking for the negatives - or so I think, with my pessimistic approach. I take this as a sign of success. There are confusing, difficult circumstances, but I must accommodate those. I seek the most affective form of communication. Perhaps I never reach perfection (logically, at least). It could promote me, earn me respect. At the moment I'm in a negative field - anti-substance. I've made it into their conscious and that counts for something. I play on their curiosity, attempting to disguise my own.

Angol fordítás / English translation by Julie Molnar - http://julie.molnar.com/
(c) 2002-12-15 Miklós Baráth /bm4art29c0/ - http://Miki.vze.com/ - Barath@go.to
Studios of Miklos Barath bm4art29c0

View database entry

Forums  |  Database  |  Artist List  |  Awards  |  Registration  |  Email  |  FAQ  |  Galleries  |  Directory  |  News  |  Home
Edit