Digital Consciousness Artist Database
Database Entry
To reach the Artist Page for the artist shown below, click on the artist's name or thumbnail image.
Huseyin Avni LifijBiography: 1886 Hüseyin Avni (Lifij) Samsun ili Ladik ilçesine bağlı Karaaptalsultan Köyünde doğdu. Huseyin Avni Lifij was born in the village of Karaaptalsultan in Ladik, Samsun. 1887 Ailesi İstanbul'da Rumeli Hisarına yerleşti. His family moved to Rumeli Hisar, Istanbul. 1893 1893-1896. İlk öğrenimini Fatihte, Aşıkpaşa mahallesindeki mahalle okulunda yaptı. Bu okulda resim ve müzik dersleri ile ilgilendi. 1893-1896. He went to primary school at Asikpasa Mahallesi in Fatih, Istanbul. In the school he was interested in painting and music courses. 1896 1896-1898. Orta öğrenimini Nadir Beyin Şehzadebaşındaki "Numune-i Terakki Mektebi"nde yaptı. İdadi mezunu bir kişiden ilk Fransızca dersini aldı. 1896-1898. He did his secondary education in "Numune-i Terakki Mektebi" in Sehzadebasi, Istanbul. He started to take French lessons from a private tutor. 1898 1898-1900 arası hasta olduğundan okula gönderilmedi. 1898-1900. He was not able to attend school because of illness. 1901 Nafıa Nezaretinin Demiryolları Müdürlüğü'nde işe girdi. Fransızca öğrenmek için "Alyans İsraelit" okuluna kısa bir süre devam etti. İskender Ferit Bey'den özel Fransızca dersi almaya başladı. He started to work in the Railways Department of Ministry of Public Works. He attended for a short period "Alyans Israelit" school to learn French, and started taking private lessons in French from Iskender Ferit Bey. 1903 1903-1904. Fransızca dersleri devam etti. Anatomi öğrenmek için "Mülkiye Tıbbıyesi"ne, boya tekniğini öğrenmek için de "Eczacı Mektebi"nin Fizik ve Kimya derslerine dinleyici öğrenci olarak katıldı. 1903-1904. He continued taking French lessons from Iskender Ferit Bey. Attended anatomy classes in Medical School and physics and chemistry classes in Pharmacy School as a listener. 1906 İskender Ferit ve yeni tanıştığı Henri Prost, resimlerini Müze Müdürü Osman Hamdi Beye götürmesini önerdiler. Genç ressamın pipolu oto portresini beğenen Osman Hamdi Bey, bundan sonra yapacağı resimleri kendisine göstermesini istedi. Iskender Ferit and Henri Prost advised him to take his paintings to Osman Hamdi Bey, the well known Turkish painter who was also the founder and director of the Museum. Osman Hamdi Bey, who liked the selfportrait of the young artist, asked him to show him his further works. 1908 (İkinci Meşrutiyet). Hüseyin Avni, Müze Müdürü Osman Hamdi Bey tarafından Abdülmecit Efendiye, resim tahsili için Parise göndermek istediği öğrenci adayı olarak tavsiye e... to see complete biography, click on artist's name Country: Turkey Media: oil Style: impressionistic
Forums  |  Database  |  Artist List  |  Awards  |  Registration  |  Email  |  FAQ  |  Galleries  |  Directory  |  News  |  Home